SNA VIETNAM CO., LTD

Language

GIỚI THIỆU

TỔNG QUAN

Công ty TNHH SNA Việt Nam được thành lập vào tháng 8 năm 2013 và có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc. SNA Việt Nam có chi nhánh đặt tại TPHCM và đang có kế hoạch mở thêm văn phòng đại diện tại Hà Nội trong thời gian tới. SNA Việt Nam hiện đang tập trung vào các dịch vụ CNTT như: Dịch vụ bảo trì, Hosting máy chủ và lưu trữ đám mây, Phát triển phần mềm cho doanh nghiệp, Cung cấp CCTV, camera, thiết bị quan sát cho doanh nghiệp và xây dựng/ hỗ trợ hạ tầng CNTT.

VỀ CHÚNG TÔI

QUẢN LÝ ĐÁM MÂY

Chức năng quản lý cho phép quản lý nâng cao như bổ sung / xóa máy chủ ảo và phần mềm, cài đặt mạng bổ sung, chính sách bảo mật.

Toàn bộ phạm vi của vấn đề

Một cái nhìn nhanh về kết quả điều tra cho thấy các tổ chức dịch vụ tài chính theo dõi khoảng 800 ứng dụng quan trọng, trong các ngành công nghiệp khác theo dõi khoảng 400 ứng dụng.

Toàn bộ phạm vi của vấn đề

Một cái nhìn nhanh về kết quả điều tra cho thấy các tổ chức dịch vụ tài chính theo dõi khoảng 800 ứng dụng quan trọng, trong các ngành công nghiệp khác theo dõi khoảng 400 ứng dụng.

Toàn bộ phạm vi của vấn đề

Một cái nhìn nhanh về kết quả điều tra cho thấy các tổ chức dịch vụ tài chính theo dõi khoảng 800 ứng dụng quan trọng, trong các ngành công nghiệp khác theo dõi khoảng 400 ứng dụng.

Toàn bộ phạm vi của vấn đề

Một cái nhìn nhanh về kết quả điều tra cho thấy các tổ chức dịch vụ tài chính theo dõi khoảng 800 ứng dụng quan trọng, trong các ngành công nghiệp khác theo dõi khoảng 400 ứng dụng.