SNA VIETNAM CO., LTD

Language

LĨNH VỰC KINH DOANH

QUẢN LÝ ĐÁM MÂY

Chức năng quản lý cho phép quản lý nâng cao như bổ sung / xóa máy chủ ảo và phần mềm, cài đặt mạng bổ sung, chính sách bảo mật.

PHẦN MỀM QUẢN Lý

Tạo ra và sử dụng môi trường phát triển chung hoặc phần mềm nguồn mở (Web Server, WAS, DBMS, công cụ phát triển,...)

LƯU TRỮ ĐÁM MÂY

Cung cấp cho người dùng trải nghiệm trực quan, có thể dễ dàng tạo ra một máy chủ ảo với Linux hoặc Windows được cài đặt trong vòng chưa đầy một phút

LĨNH VỰC KINH DOANH

QUẢN LÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Quản lý CNTT bao gồm nhiều chức năng quản lý cơ bản như nhân viên, tổ chức, lập ngân sách và kiểm soát. Ngoài ra, còn một số chức năng liên quan đến CNTT như phát triển phần mềm, lập kế hoạch mạng và hỗ trợ kỹ thuật. Do đó, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin cho các hoạt động của doanh nghiệp.

VỊ TRÍ ĐẶT SERVER

Chúng tôi cung cấp trung tâm dữ liệu, trong đó doanh nghiệp có thể thuê không gian cho các máy chủ và các phần cứng máy tính khác

HOSTING TRÊN MÁY CHỦ

Hosting trên máy chủ đề cập đến việc thuê ngoài của vị trí và nền tảng máy chủ của một tổ chức cho bên thứ ba Managed Hosting Provider (MSP). Khách hàng sử dụng Internet để kết nối với dữ liệu và ứng dụng trên một máy chủ được quản lý.

LĨNH VỰC KINH DOANH

PHẦN CỨNG

Phần cứng như máy chủ, kho lưu trữ cần một hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định. SNA Việt Nam hiện sở hữu 20.000 linh kiện từ SNA Hàn Quốc, cung cấp dịch vụ bảo trì phần cứng nhanh chóng.

CHO THUÊ PHẦN CỨNG

Tại Việt Nam, đầu tư sở hữu tài sản cố định như server là vấn đề khó khăn. Vì vậy, thuê server có thể giải quyết được vấn đề này.

KINH DOANH PHẦN CỨNG

Máy chủ hiệu suất cao đòi hỏi sự đầu tư, công sức trong việc mua bán, bảo trì và quản lý. Là đối tác chính thức của IMB Việt Nam và Lenovo Việt Nam, doanh nghiệp có thể mua 2.000 máy chủ và 20.000 linh kiện thông qua trụ sở của SNA tại Hàn Quốc.