SNA VIETNAM CO., LTD

Language

project

DỰ ÁN 1

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn và có thể được cung cấp độc lập hoặc là một phần của tổng số dịch vụ được quản lý. Các kỹ sư hệ thống của chúng tôi là nhà sản xuất được công nhận và chúng tôi mong muốn có một chuyến viếng thăm duy nhất để giảm thiểu sự gián đoạn trong kinh doanh. Chúng tôi có cách tiếp cận linh hoạt và mô hình giá của chúng tôi cho phép tính phí là hàng tồn kho, hoạt động, tài nguyên hoặc dựa trên tần số.

project

công ty Posco ICT

Hardware maintenance of L2 System
Hardware maintenance of L2 System

OUR MOST RECENT CLIENTS